sobota, 30 kwietnia 2011


dorosnąć do idei
jaką masz
o nas


waga uśmiechu w którym
ból zostaje przekroczony
nie anulowany


ten uśmiech
który mówi
że nie ma cię w tym bólu


nieadekwatność słowa
do tego
co odsłania


wtorek, 26 kwietnia 2011

nasza niekonieczność
to co Cię najbardziej 
w nas urzekło


nie mówił o bólu
nie znał nikogo
mówiącego w tym języku


Poczucie uczciwości, aby pisać tak, jak się jest. Aby słowo nie wyprzedzało bycia, ale było przekładem - doświadczenia, bólu, olśnienia - na język poezji tego, co się nam/w nas wydarza (lub co się wydarzyło dawniej, a teraz jest dopiero właściwie odczytane). Mieć świadomość, że "co nas nie dotyka, to nas nie dotyczy", nie jest tak naprawdę nasze. Nie jest więc także uczciwym przesłaniem/wyznaniem dla świata.


poniedziałek, 25 kwietnia 2011

pomniejszony przez ból
rozpaczliwie szukasz  
drogi powrotnej do siebie


sobota, 23 kwietnia 2011tak jesteś  
że nie sposób pomówić Cię 
o nachalnośćpiątek, 22 kwietnia 2011

pokora 
świadomość że się jest 
z nadania

Wielki Piątek


to milczenie  
gdy Bóg  
opuścił Boga


* * *


Wymiana


dla Ciebie mój ból
dla mnie Twoje
życiodajne umieranieponiedziałek, 18 kwietnia 2011

twoje sny
o tym co
jedynie rzeczywiste


kilkutomowy traktat
o Nienazywalnym


praedestinatio


z Ciebie
do Ciebie

poprzez ten incydent
z nicością

nasza odyseja


nie szukałeś
nie było znaku zapytania
w tym pytaniuniedziela, 17 kwietnia 2011

na marginesie pytania 
dlaczego istnieje raczej coś, 
niż nic


jestem bo jesteś
tak śpiewa miłość 
i nicość 


owocująca  to miejsce w tobie
nie należące ani do ciebie
ani do świata


rozpacz rzeczy 
których prawdą jest 
ich niewypowiadalność Dziś wychodzę z siebie,
 aby już nigdy nie powrócić
                      
               św. Katarzyna z Genui


wolność najwyższa
gdy siebie czerpiesz  
spoza siebieto milczenie w tobie
nasłuchiwanie odpowiedzi 
na pytanie którym jesteś


poniedziałek, 11 kwietnia 2011


jedyne rzeczywiste


nie umarł
zrzucił kokon
nicości


poezja
rana po 
Nieobecnym


*


Gdyby pierwsi ludzie nie opuścili Raju, nie byłoby literatury.

sobota, 9 kwietnia 2011Descensus ad inferos


spojrzałaś

zazieleniła się
otchłań


piątek, 8 kwietnia 2011ta rysa światła 
która nie pozwoliła mu 
zawrzeć paktu z nicościąktóry nicości 
nadajesz
nasze imiona