środa, 28 listopada 2012


istnienie tak przestronne
że pomieści je tylko
nieobecnośćjej samotność
gdy patrzy
przez niąnie narodzić się
pozostać
przy pełnimilczą o tobie
skrojone na naszą nie
na twoją miarę słowajęzyk pustki
nieczytelny dla jego pełni
stąd samotnośćniknie w oczach
przybiera
na świetle